Meditation

 

Meditation kan bistå dig att finna lugn och rymd för att vara, skapa och utvecklas. Meditation är både ett verktyg för att hantera vardagen och en möjlighet att fördjupa kontakten med den stillhet alltid redan finns gömd inuti dig, under vardagens brus. Om du inte är bekant med meditation så låter kanske detta abstrakt. Men när du fått smaka på meditationens frukter så kan jag lova att du inte kommer att tveka över dess värdefullhet!

I mina meditationsgrupper gör vi grundningsövningar för att förankra oss i jorden. Vi använder oss även av ljud och rörelse för att bekanta oss med heliga mantran. Teknikerna blir sedan en utgångspunkt för att sitta i stillhet. Vi samtalar i gruppen om hur vi upplever tystnaden, vad som fungerar och inte fungerar. Vi utforskar hur var och en i gruppen kan skapa utrymme för meditation i sitt liv. I början kan det ständiga tjattret av tankar kännas svårt. De stunder då stillhet infinner sig i meditation är som en glimt av oanade möjligheter. Då är vi inte längre som ensamma öar utan förenade med allt levande.

Meditation har funnits i mitt liv sedan jag var 16 år. Vid 20 år ledde jag meditationer. Praktiken har kommit och gått. Sedan 7 år har jag en regelbunden meditationspraktik utifrån en zenbuddhistisk tradition.

Meditationsgrupperna anpassas alltid efter deltagarnas behov och önskemål. Tillsammans kan vi pröva olika meditationsformer för att var och en skall få möjlighet att finna en form som inbjuder dig till att vara i stillhet.

Annons