Shamansk Själsåtervinning

Shamanismen är den äldsta formen av andlig praktik på jorden. Den har funnits över hela jordklotet och fortsätter vara en del av samhället i delar av Sydamerika, Sibirien, de Baltiska länderna m.fl.  Genom bl.a. trummusik och dans försätter man sig i ett förändrat medvetandetillstånd. I detta tillstånd kan man genomgå en ”resa” vari du kan skapa kontakt med inre krafter, få vägledning och hela dig själv och andra.

I själsåtervinning (Soul Retrieval) får du följa med på en gemensam trumresa. Syftet för denna resa är att återfinna delar av dig som tappats bort under resan genom livet. Bitar av dig som låst in och kastats bort på grund av traumatiska eller svåra händelser. Genom att återförenas med de förvisade delarna av dig själv kan du bli mer hel och integrerad i din person och din livsföring. Jag har hjälpt många människor till detta igenkännande. Ofta känner deltagaren en djup glädje.

Helt spontant gick jag på en grundkurs i shamanska trummresor 2005. Trots att jag aldrig känt mig intresserad av shamanism tidigare så kände jag mig hemma från början. Efter ytterligare en kurs så började jag arbeta med själsåtervinning.

Annons