Transformation Game

Transformation Game är ett spel som erbjuder ett lekfullt verktyg för att förstå och förändra ditt sätt att leva. Spelet åskådliggör vilka upplevelser du skapar, hur du reagerar och hur du skulle kunna förändra dina reaktionsmönster för att förverkliga din högsta potential och uppnå dina livsmål.

Genom att spela Transformation Game kan du bli mer medveten både om dina starka sidor och de begränsningar du skapat för dig själv.

Man spelar vid ett spelbord med 3 -4 deltagare och en spelledare (Game Facilitator). Spelkorten är på engelska men alla instruktioner ges på svenska. Spelet skapades på Findhorn, ett alternativt andligt samhälle i nordöstra Skottland. Där är spelet en integrerad del av samhället och används både internt och som workshop.

Många är bekanta med ängelkorten som är en del av Transformation Game och ett signum för Findhorn. Jag är certifierad spelledare sedan 2009

Annons